Říjen 11

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) je realitou, která i přes podané ústavní stížnosti a snahu opozice o oddálení účinnosti nastává pro mnohé podnikatele již od 1.12.2016. Přinášíme vám zde základní přehled, k problematice se ještě budeme vracet s podrobnějšími informacemi Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“, tedy platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem..

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Prosinec 18

Konec II. pilíře důchodového spoření

V prosinci letošního roku parlament společně s prezidentem ČR stvrdili zákonem zrušení takzvaného druhého důchodového pilíře. Zákon vstupuje v platnost se začátkem roku 2016 a ukončení samotných fondů je plánováno k 1. červenci 2016, výše uvedené se dotkne přibližně 85 000 lidí, kteří využili možnosti přesunout zákonné odvody do soukromých fondů. Přijetí zákona však v příštích letech způsobí i několik změn v oblasti.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Prosinec 10

AKTUALITY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ PRO ROK 2016

1. 2016 vstupuje v platnost zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví. Tento zákon především implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/347/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách. Současně dochází k novelizaci vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+