Říjen 11

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) je realitou, která i přes podané ústavní stížnosti a snahu opozice o oddálení účinnosti nastává pro mnohé podnikatele již od 1.12.2016. Přinášíme vám zde základní přehled, k problematice se ještě budeme vracet s podrobnějšími informacemi Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“, tedy platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem..

Prosinec 18

Konec II. pilíře důchodového spoření

V prosinci letošního roku parlament společně s prezidentem ČR stvrdili zákonem zrušení takzvaného druhého důchodového pilíře. Zákon vstupuje v platnost se začátkem roku 2016 a ukončení samotných fondů je plánováno k 1. červenci 2016, výše uvedené se dotkne přibližně 85 000 lidí, kteří využili možnosti přesunout zákonné odvody do soukromých fondů. Přijetí zákona však v příštích letech způsobí i několik změn v oblasti.

Prosinec 10

AKTUALITY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ PRO ROK 2016

1. 2016 vstupuje v platnost zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví. Tento zákon především implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/347/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách. Současně dochází k novelizaci vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro.

Prosinec 8

Novinky ve zdaňování pozemků v roce 2016 z hlediska DPH

V souvislosti s novelou zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dochází mimo jiné i k poměrně zásadní úpravě definice stavebního pozemku. Stavební pozemky nám v zákoně definuje § 56 v odstavci 2. Pro srovnání předkládám znění roku 2015 a nové znění od roku 2016: Definice stavebního pozemku v roce 2015 (2) Od daně.