Ceník účetnictví a dalších služeb

Platnost ceníku od 1.1.2017

 • Hodinová sazba (účetnictví, administrativní práce): 550,- Kč/hod.
 • Hodinová sazba (účetní / daňové poradenství): 900,- Kč/hod.
 • Hodinová sazba (daňové zastupování): 1.200,- Kč/hod

Účetnictví

 • Účetnictví – smluvní měsíční paušál (dle rozsahu): min. 3.000,- Kč/měs.
 • Daňová evidence – smluvní měsíční paušál (dle rozsahu): min. 1.000,- Kč./měs.
 • Položková sazba – daňová evidence (bez paušálu): 20,- Kč/pol.
 • Položková sazba – účetnictví (bez paušálu): 25,- Kč/pol.

Pro předběžné stanovení měsíčního paušálu využijte kalkulaci služeb.

Personalistika

 • Přihlášení a zavedení nového zaměstnance: 300,- Kč
 • Zpracování mzdy jednoho zaměstnance 1 – 10 zam.: 200,- Kč/měs.
 • Zpracování mzdy jednoho zaměstnance 11 – 100 zam.: 150,- Kč./měs.
 • Zpracování mzdy jednoho zaměstnance nad 101 zam.: 100,- Kč/měs.
 • Odhlášení zaměstnance včetně výst. materiálů: 300,- Kč
 • Registrace nové organizace: 600,- Kč
 • Zrušení registrace organizace: 600,- Kč
 • Zastupování u kontrol ČSSZ a ZP: 600,- Kč

Daňová přiznání

 • Daň z příjmu FO (jen závislá činnost): 500,- Kč
 • Daň z příjmů FO (bez příjmu z podnikání): 2.000,- Kč
 • Daň z příjmu FO (včetně příjmů z podnikání): 3.000,- Kč
 • Daň z příjmů FO (vedoucí účetnictví): 5.000,- Kč
 • Daň z příjmů PO (neauditované společnosti): 5.000,- Kč
 • Daň z příjmů PO (auditované společnosti): 10.000,- Kč
 • Dodatečné přiznání k dani z příjmů nezaviněné: 2/3 ceny za přiznání
 • Ostatní daňová přiznání mimo DPH: 1.000,- Kč
 • Vyúčtování daně ze ZČ a srážkové daně: 1.000,- Kč
 • Přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení: 500,- Kč
 • Silniční daň : 500 Kč + 200 Kč / vozidlo

Inkaso pohledávek

Pohledávka předána __ dnů
po lhůtě splatnosti hodnota pohledávky

0 – 45

46 – 90

91 – 179

nad 180

méně než 100.000 Kč

5,0%

8,0%

10,0%

16,0%

101.000 – 300.000 Kč

4,5%

7,0%

9,0%

14,0%

301.000 – 500.000 Kč

4,0%

6,0%

8,0%

12,0%

501.000 – 1.000.000 Kč

3,0%

5,0%

7,0%

10,0%

více než 1.000.000 Kč

2,5%

4,0%

6,0%

8,0%

Pohledávky nižší než 20 000,– Kč jsou akceptovány v balíku. U pohledávek nad 365 dní je provize stanovena dohodou.  Smluvní provize činí 11%.

Správa pohledávek

Dle smlouvy – orientačně 1% z měsíčního obratu zahrnuje:

 • převzetí pohledávky od data jejího vzniku
 • hlídání termínu splatnosti
 • telefonický a písemný kontakt s dlužníkem
 • vyúčtování úroků z prodlení
 • zprostředkování právního zastoupení, v případě nutnosti soudního vymáhání

Zakládání a likvidace firem

 • Založení nové SRO (včetně poplatků – soud, notář, ŽÚ – 1 živnost): 25.000,- Kč
 • Prodej “hotové“ SRO s možností okamžitého podnikání: 39.000,- Kč
 • Likvidace společností: smluvně

Ostatní

 • Registrace a odregistrování OSVČ nebo práv. osoby na úřadech: 1.000,- Kč
 • Zastupování u kontrol: 600,- Kč/hod.
 • Příplatek za práci v sídle klienta: 1.000,- Kč/měs
 • Intrastat: dohodou
 • Ostatní činnosti (aministrativa, ekonom. analýzy atd.): dohodou
 • Příplatek za práci o víkendu: 50 %
 • Kopírování: 1,70 Kč/ stránka
 • Poštovné: dle skutečných nákladů
 • Odklad termínu pro podání přiznání do 1.7.: 5.000,- Kč
 • Audit: smluvně
 • Reporty v AJ, NJ: dohodou

Doprava

 • Výjezd v rámci Brna: 300,- Kč
 • Doprava mimo Brno: 8,- Kč/km
 • Cestovní hodiny mimo Brno: 300,- Kč/hod.

Skladné

 • Při nevyzvednutí dokladů ve stanovené lhůtě: 500,- Kč/šanon/rok