Pro 8

Novinky ve zdaňování pozemků v roce 2016 z hlediska DPH

Tags:

V souvislosti s novelou zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dochází mimo jiné i k poměrně zásadní úpravě definice stavebního pozemku. Stavební pozemky nám v zákoně definuje § 56 v odstavci 2. Pro srovnání předkládám znění roku 2015 a nové znění od roku 2016:
Definice stavebního pozemku v roce 2015
(2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která
a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a
b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba
Zjednodušeně řečeno v roce 2015 je prodej nezastavěných, nezasíťovaných pozemků, na které není vydáno stavební povolení osvobozen od daně.

Definice stavebního pozemku v roce 2016
(2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém
a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
1. Který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo,
2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

Nebezpečí se skrývá zejména v písm. a), kdy za onen správní úkon lze považovat např. i návrh na změnu územního rozhodnutí a také v tom, že za stavební pozemek může být považován i pozemek, o němž se jako o stavebním vlastník aktuálně neuvažuje, ale v okolí tohoto pozemku probíhají stavební práce, např. zasíťování. Lze tedy říct, že od roku 2016 se nám okruh pozemků, které budou zdaňovány výrazně rozšíří.

Ing. Michal Šesták

Daňový poradce č. 4670

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields